Tiesībsargs: Jārod iespēja nodrošināt iestājeksāmenus klātienē

Tiesībsarga ieskatā, izglītības iestādēs, kurās tiek rīkoti iestājpārbaudījumi klātienē, ir jānosaka papildu datums, kurā iestājpārbaudījumus klātienē varēs kārtot visi tie gribētāji, kuriem sākotnēji noteiktajā datumā nebija iespējas klātienē to darīt, ņemot vērā ar Covid-19 saistītos ierobežojumus.

Minētie ierobežojumi – karantīna/pašizolācija  Covid-19 pozitīvām personām un kontaktpersonām –  valstī ir noteikti jau ilgāku laiku. Izglītības iestādēm, organizējot iestājpārbaudījumus, ir jāparedz kārtība, kādā, ievērojot nediskriminējošu pieeju, nodrošināt iespēju kārtot iestājpārbaudījumus visiem interesentiem, kuriem, nevis kādas individuālas saslimšanas dēļ, bet gan valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu dēļ, nav bijusi iespēja šos iestājpārbaudījumus kārtot sākotnēji noteiktajā datumā.

Periodam starp pirmo un otro datumu vajadzētu būt kā minimums 14 dienas garam, ņemot vērā valstī noteikto laika ilgumu, kāds jāpavada karantīnā/pašizolācijā.

 

Tiesībsarga vēstule Latvijas Republikas pašvaldībām “Par iestājpārbaudījumu norisi izglītības iestādēs” pieejama šeit.