Tiesībsargs: Joprojām nepieciešami skaidri nosacījumi par atbalstu radošajā jomā strādājošajiem

Tiesībsargs ir saņēmis apstiprinošu atbildi no Kultūras ministrijas par nepieciešamo atbalstu pašnodarbinātiem mūziķiem un citām radošajām personām arī pēc 30. jūnija.

Kā ziņots, jau marta beigās tiesībsargs nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam ar lūgumu sniegt redzējumu, vai un kā ir plānots pilnveidot dīkstāves atbalstu pašnodarbinātiem mūziķiem un citām radošajām personām pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Tiesībsargs jau iepriekš vērsa uzmanību – šajā nozarē ir iespējama situācija, ka peļņu nesoša kultūras pasākuma organizēšanai varētu būt nepieciešams ilgāks laiks. Tas nozīmē, ka pašnodarbinātais mūziķis vai cita radošā persona paliek bez iztikas līdzekļiem pēc atbalsta sniegšanas termiņa beigām. Turklāt klātienes pasākumos arvien varētu būt spēkā pulcēšanās ierobežojumi.

“Kultūras ministrija piekrīt, ka finansiāls atbalsts kultūras nozarē strādājošajiem (gan fiziskajām, gan juridiskajām personām) būs nepieciešams vismaz līdz brīdim, kamēr tiks atcelti epidemioloģiskās situācijas noteiktie ierobežojumi kultūras norisēm, un ir uzsākusi darbu pie priekšlikumu sagatavošanas atbalsta instrumentu darbības turpināšanai pēc 30. jūnija,” norādīts ministrijas atbildes vēstulē tiesībsargam.

Uzziņai

Ministrija skaidro, ka šī brīža epidemioloģiskā situācija neļauj prognozēt, kad ierobežojumi varētu tikt atcelti. Saskaņā ar 24. martā Ministru kabinetā skatītajiem priekšlikumiem Covid-19 izplatību ierobežojošo pasākumu pārskatīšanai, publisku pasākumu norise – ar kontrolētu, ierobežotu apmeklētāju skaitu un epidemioloģiskās drošības pasākumiem varētu atsākties ierobežojumu samazināšanas otrajā solī, kad 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniegs 320. Savukārt ārtelpu pasākumi līdz 500 cilvēkiem – trešajā solī, kad 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem nepārsniegs 250.