Tiesībsargs lūdz Valsts prezidentu nodot otrreizējai caurlūkošanai likumu “Grozījums Darba likumā”

Tiesībsargs vēršas pie Valsts prezidenta ar aicinājumu nodot likumu “Grozījumi Darba likumā” (likumprojekta Nr. 1252/Lp12) otrreizējai caurlūkošanai.

Tiesībsargs: “Ja nozares mērķis ir palīdzēt valstij izskaust ēnu ekonomiku un negodprātīgus nozares uzņēmējus tirgū, tad Darba likums jau šobrīd paredz iespēju to darīt, slēdzot ģenerālvienošanos. Ja valsts uzskata, ka ar ģenerālvienošanās noslēgšanu nozare var nākt talkā ēnu ekonomikas apkarošanā un godīgas konkurences veicināšanā, tad valstij uzņēmēji ir jāatbalsta ar citiem līdzekļiem, piemēram, ar nodokļu atvieglojumiem, nevis uz darba ņēmēju interešu rēķina. Tāpat izvirzīto mērķi – ierobežot ēnu ekonomiku un izskaust “aplokšņu algas” būvniecības un citās nozarēs – var sasniegt citiem darba ņēmēju intereses mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, piemēram, nosakot bargākus sodus par “aplokšņu algu” maksāšanu un citiem likuma pārkāpumiem, veicot pastiprinātu un mērķtiecīgāku kontroli u.tml.”

Tiesībsarga vēstule Valsts prezidentam pielikumā.