Tiesībsargs: Medicīniskā rehabilitācija jānodrošina arī bērniem bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta

Tiesībsargs saņēmis apstiprinošu Veselības ministrijas atbildi uz aicinājumu pārskatīt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību bērniem Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”. Tas novērš situāciju, kurā pakalpojumi ir pieejami tikai bērniem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai nav pieejami vispār.

Apzinoties situāciju, ka, nosakot tiesību ierobežojumus bērniem, kā sabiedrības īpaši aizsargājamai personu grupai, ir jāņem vērā bērna labākās intereses, kā arī ierobežojumu ietekmi uz bērna pilnvērtīgu attīstību ilgtermiņā, Veselības ministrija ir veikusi pārrunas ar NRC “Vaivari” vadību un vienojusies, ka tiks nodrošināti medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi arī bērniem bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātiem.

Skaidrojums

Tiesībsargs iepazinās ar NRC “Vaivari” informāciju par medicīniskās rehabilitācijas pieejamību bērniem ārkārtējās situācijas laikā un konstatēja, ka noteiktie papildu drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas ierobežošanai nesamērīgi ierobežo bērnu tiesības saņemt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus.

Tiesībsargs aicināja NRC “Vaivari” pārskatīt medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību bērniem, novēršot situāciju, ka pakalpojumi ir pieejami tikai bērniem ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai nav pieejami vispār. Ņemot vērā katra bērna individuālās vajadzības un ārstu – speciālistu atzinumus par rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību, NRC “Vaivari” tika aicināts rast risinājumu, ka arī bērniem ar hroniskām saslimšanām ir iespēja saņemt nepieciešamos pakalpojumus, lai nepasliktinātu viņu veselības stāvokli, kas var būtiski ietekmēt bērna attīstību nākotnē.

Tikmēr vēl pirms pārrunām ar Veselības ministriju NRC “Vaivari” tiesībsargam norādīja, ka iestādes ieskatā noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi ir samērīgi, izvērtējot indivīda tiesības neveikt vakcināciju un citu personu tiesības atrasties maksimāli drošā epidemioloģiskajā vidē, jo inficēšanās gadījumā pacients būs pārvietojies plašā teritorijā, tā palielinot risku tikt inficētiem citiem pacientiem, tai skaitā citiem bērniem.