Tiesībsargs neatbalsta virsstundas apmaksas samazināšanu

Tiesībsargs ir iepazinies ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) priekšlikumu par Darba likuma grozīšanu, kas paredz piemaksu par virsstundu darbu apmaksāt 50 procentu apmērā no stundas likmes par pirmajām divām virsstundām un 100 procentu apmērā par katru nākamo virsstundu.

Šobrīd tiesībsargs to uzskata par nepietiekami izvērtētu.

Tiesībsargs: “Piekrītu, ka LTRK priekšlikums no vienlīdzības principa viedokļa ir pieļaujams, jo paredz vienotu tiesisko regulējumu attiecībā uz visiem atbilstoši Darba likuma noteikumiem nodarbinātajiem. Tomēr, ja salīdzinām ar spēkā esošo tiesisko regulējumu, šis priekšlikums paredz darbinieka stāvokļa pasliktināšanu, kas, manuprāt, pie mūsu valstī esošā algu līmeņa nav pieļaujams. Starptautiskais cilvēktiesību standarts paredz valstīm atturēties no tādiem pasākumiem, kas bez rūpīga izvērtējuma un attaisnojuma pazemina  līdz šim nodrošināto tiesību apjomu. Šobrīd  ir redzams tikai darba devēja ekonomisks ieguvums, kāds ir ieguvums darbiniekam vai ekonomikai kopumā, nav minēts. Turklāt, rūpīgi jāvērtē, vai šāds solis atbilstu sociāli atbildīgas valsts rīcībai.”

Vienlaikus tiesībsargs vērš uzmanību, – ja Saeima atbalstīs LTRK priekšlikumu, tad no tiesiskās vienlīdzības viedokļa analoģiski noteikumi ir jāattiecina uz valsts pārvaldē nodarbinātajiem.