Tiesībsargs nosūta vēstuli Ministru prezidentam par atbalstu Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos

Reaģējot uz Covid-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām, tika izstrādāti  atbalsta pasākumi uzņēmumiem, to darbiniekiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem.

Neskatoties uz to, ka ir paredzēts plašs atbalsta klāsts, tiesībsargs ir konstatējis situācijas, kurās sniegtais atbalsts neatbilst Latvijas Republikas Satversmē iekļautajiem vispārējiem tiesību principiem.

2021. gada 19. februārī tiesībsargs nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam ar lūgumu :

  • pilnveidot tiesisko regulējumu un novērst atšķirīgu attieksmi pret personām, kuras saņem slimības palīdzības pabalstu un dīkstāves atbalstu;
  • pārskatīt kritērijus slimības palīdzības pabalsta piešķiršanai;
  • izvērtēt iespēju piešķirt sociālās apdrošināšanas pabalstus personām, kuras ir saņēmušas kādu no atbalsta pasākumiem ņemto vērā sociālās apdrošināšanas iemaksas pirms 2020. gada 13. marta, vai rast citu, personām labvēlīgu risinājumu.

Ar tiesībsarga vēstuli Ministru prezidentam iespēja iepazīties šeit.