Tiesībsargs nosūta vēstuli par sociālo taisnīgumu Valsts prezidentam

Tiesībsargs nosūtījis Valsts prezidentam Raimondam Vējonim vēstuli, kurā norādījis būtiskākos problēmjautājumus, kuros sociālais taisnīgums tiesībsarga skatījumā joprojām nav panākts.

Valdība, nosakot prioritātes, gadu no gada atrod valsts attīstībai svarīgākas nozares kā sociālā drošība, pieejama veselības aprūpe un iedzīvotāju labklājība, tādējādi sociālās jomas problemātiku, risinot minimāli vai atstājot pašu iedzīvotāju ziņā. Ar šādu attieksmi grūti atzīt, ka sociālais taisnīgums Latvijā tiktu īstenots ne tikai vārdos, bet arī darbos. 

Vēstule un Tiesībsarga 2014. gada ziņojums pievienoti pielikumā.