Tiesībsargs panāk, ka vienreizējo 200 eiro pabalstu izmaksās arī izdienas pensionāriem ar invaliditāti

Vakar, 17. jūnijā, Saeima galīgajā lasījumā pieņēma par steidzamiem atzītos grozījumus, un no 1. jūlija pabalstu saņems izdienas pensionāri ar invaliditāti, kuriem attiecīgais statuss bija laika periodā no šī gada 1. marta līdz 7. aprīlim. Pabalstu izmaksās mēneša laikā no dienas, kad tiks pieņemts lēmums par izdienas pensijas piešķiršanu.

30. aprīlī tiesībsargs nosūtīja vēstuli Saeimai un Ministru kabinetam ar aicinājumu pēc iespējas īsākā laikā novērst Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma neatbilstību Satversmes 91. pantam, lai izdienas pensijas saņēmēji, kuriem ir noteikta invaliditāte, netiktu nepamatoti izslēgti no vienreizējā 200 eiro pabalsta saņēmēju loka.

 

Tiesībsargs aicina Saeimu un valdību novērst nepamatoti atšķirīgo attieksmi pret izdienas pensijas saņēmējiem ar invaliditāti