Tiesībsargs piedalās grupu mājas atklāšanā Kuldīgas novada Dzeldā

Otrdien, 4. aprīlī Kuldīgas novadā  – Nīkrāces pagasta Dzeldā – atklāta pirmā grupu dzīvokļu māja cilvēkiem ar invaliditāti. Tajā, saņemot sociālā darba speciālistu atbalstu, pastāvīgu dzīvi uzsāks 16 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem.

Jaunā mājvieta veidota deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Projekta mērķis ir cilvēkiem ar invaliditāti dot iespēju patstāvīgi dzīvot ērtā mājoklī, izmantot pakalpojumus, ko lieto ikviens sabiedrībā, kā arī saņemt individuālu atbalstu, ja tāds ir nepieciešams, un pilnveidot amata prasmes.

Grupu dzīvokļu mājas atklāšanas pasākumā piedalījās arī tiesībsargs Juris Jansons: “Vēlos atsaukties uz leģendārā astronauta Nīla Ārmstronga teikto: “Tas ir mazs solis cilvēkam, bet milzīgs lēciens cilvēcei.” Šis ir svarīgs notikums jaunajiem grupu mājas iemītniekiem. Un būtisks notikums pašvaldībai, kurai bija politiskā griba un varēšana izveidot pirmo grupu māju Kuldīgas novadā, tā parādot, ka ir iespējama finanšu resursu piešķiršana jēgpilniem sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem. Šis ir arī pozitīvs un iedrošinošs paraugs citām pašvaldībām, sekot piemēram un izpratnei, ka mūsu sabiedrībai šāds pakalpojums patiešām  ir vajadzīgs. Esmu pārliecināts, ka tas būtiski maina mazaizsargāto cilvēku dzīves un ļauj arī sociālajam dienestam profesionāli attīstīties, izglītoties un meklēt inovatīvus un mūsdienu vērtībām atbilstošus risinājumus, veidot gan iekļaujošāku sabiedrību kopumā, gan mazināt stereotipus un aizspriedumus pret cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.”

Par grupu māju pakalpojumu, tiesībām dzīvot sabiedrībā un deinstitutionalizāciju varat lasīt Tiesībsarga biroja 29. marta ziņā.

Līdz šim Latvijā daudzi cilvēki ar invaliditāti, tostarp cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, ilgstoši ir dzīvojuši institūcijās jeb ilgstošas sociālās aprūpes centros. To, kāpēc ir būtiski turpmāk aizvien vairāk ieviest sabiedrībā balstītus pakalpojumus, parāda video “Kārļa stāsts”. Aicinām noskatīties!