Tiesībsargs piedalījās Eiropas Krimināllietu advokātu kolēģijas (ECBA) konferencē

Sestdien, 23. aprīlī, tiesībsargs Juris Jansons uzstājās Eiropas Krimināllietu advokātu kolēģijas (ECBA) pavasara konferencē. 

Tiesībsargs savā runā uzsvēra tiesību uz taisnīgu tiesu, kā arī efektīvu tiesību aizsardzības mehānismu nozīmi visdažādākajās tiesisko attiecību jomās. Viņš norādīja, ka cilvēki bieži pie viņa vēršas pāragri, jo nepārzina viņiem pieejamos mehānismus. Šādos gadījumos iesniedzēji tiek informēti par viņu iespējām un aicināti tās izmantot. Tiesībsargs atgādināja, ka vienīgi kompetentās iestādes ir tiesīgas pieņemt saistošus lēmumus attiecībā uz iesniedzējam aktuālajiem tiesību jautājumiem, jo tiesībsargam nav deleģētas tiesības tiešā veidā piedalīties lēmumu pieņemšanā vai ietekmēt šo lēmumu saturu attiecībā uz iesniedzēju.

Konferencē piedalījās arī pārstāvji no Latvijas Republikas Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs, Latvijas Republikas prokuratūras, kā arī eksperti no Apvienotās Karalistes, Beļģijas, Čehijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Itālijas, Īrijas, Krievijas, Lietuvas, Nīderlandes, Spānijas, Šveices un Ukrainas. 

Attēlā (no kreisās) redzams Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons.

Attēlā (no kreisās) redzams Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš un Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons.