Tiesībsargs rīkos diskusiju par bērnu un jauniešu līdzdalības nozīmi

Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1. jūnijā, plkst. 14.00 – 16.00 tiesībsargs sadarbībā ar Latvijas Bērnu labklājības tīklu (LBLT) rīkos tiešsaistes diskusiju par bērnu un jauniešu līdzdalības nozīmi “Ieklausies bērnos un jauniešos. Viņiem IR viedoklis!”.

Šogad svinam 30 gadus, kopš Latvijā ir spēkā Apvienoto Nāciju organizācijas (ANO) Bērnu tiesību konvencija. Konvencijā noteikti vairāki bērnu tiesību aizsardzības principi –  bērna vislabāko interešu princips, diskriminācijas aizlieguma princips, bērna tiesības paust savu viedokli un tikt uzklausītam, kā arī bērna tiesības uz dzīvību un attīstību.

Diskusijas mērķis ir uzsvērt bērna līdzdalību jeb tiesības paust savu viedokli un tikt uzklausītam. Izglītības iestāžu pašpārvaldes un skolēnu padomes ir viena no zināmākajām bērnu un jauniešu līdzdalības formām. Liela nozīme līdzdalības prasmju apgūšanā un nostiprināšanā ir arī neformālajai izglītībai. Neformālā vidē bērniem un jauniešiem bieži vien ir vieglāk paust savu viedokli un pamanīt, ka pedagogi vai mentori viņos ieklausās. Līdzdalības veicināšana palīdz jauniešos attīstīt arī konfliktu risināšanas prasmes un veidot saskarsmi ar saviem vienaudžiem un pieaugušajiem.

Diskusijā piedalīsies organizācijas “Protests” jaunieši, Cēsu Jaunās skolas direktors Ivo Rode, neformālās izglītības pārstāve, kā arī pārstāvji no Tiesībsarga biroja un Latvijas Bērnu labklājības tīkla.

Aicinām diskusiju vērot tiešraidē Tiesībsarga biroja Facebook kontā un Youtube kanālā , kā arī Latvijas Bērnu labklājības tīkla Facebook kontā.