Tiesībsargs saņem ASV pateicību par ieguldīto darbu cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā

Tiesībsarga birojs šogad nominēts Amerikas Savienoto Valstu (ASV) 2017. gada ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu Varoņa balvai (Latvia`s 2017 Trafficking in Persons Report Hero). Šī nominācija atspoguļo Tiesībsarga biroja ieguldīto darbu cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā.

Katru gadu ASV Valsts departaments visā pasaulē balvai nominē NVO, valdību, likumdevēju vai citu institūciju pārstāvjus. 2017. gada 12. jūlijā tiesībsargs pieņemšanā pie ASV vēstnieces Latvijā saņēma nominācijas apliecinājumu.

Tiesībsargs: “Ir patiess gods tikt nominētiem šai balvai. Birojs ir darījis daudz, lai konstatētu esošos trūkumus valsts institūciju darbībā attiecībā uz cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu, taču redzam, ka valsts ir tikai ceļa sākumā. Atbildīgajām institūcijām ir jāturpina pilnveidoties, jādomā ārpus ierastajiem rāmjiem. Turklāt veiksmīgai starpinstitūciju sadarbībai ir neizmērojama nozīme, lai izdotos palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem.”

Tiesībsarga birojā tika veikts pētījums par Latvijas pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu lomu cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā, kā arī sniegta virkne rekomendāciju atbildīgajām institūcijām.

Plašāk ar ASV Valsts departamenta 2017. gada ziņojuma saturu iespējams iepazīties šeit:

http://www.cilvektirdznieciba.lv/lv/publicets-asv-valsts-departamenta-2017gada-zinojums-par-cilveku-tirdzniecibas-apkarosanu/165