Tiesībsargs skolēnus izglīto par vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā

Šajā mācību gadā projektā “Dzīvei gatavs” Tiesībsarga biroja speciālisti 9.-12. klašu skolēniem lasa tiešsaistes lekcijas par vēlēšanu pratību – “Vēlēšanu nozīme demokrātiskā valsts iekārtā”. Īpaši būtiski tas ir šajā pavasarī – pirms 5. jūnijā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām, kurās daļa skolēnu pie vēlēšanu urnām dosies pirmo reizi.

Lekciju mērķis ir palīdzēt jauniešiem izprast vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā – iezīmēt pilsoniskās līdzdalības formas un izglītot par aktīvajām un pasīvajām vēlēšanu tiesībām. Jo īpaši detalizēti lekcijās tiek aplūkotas tieši aktīvās vēlēšanu tiesības un to nozīmi demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā.

Lekcijās notiek teorētiskā apmācība un norisinās darbs grupās, kā arī tiek īstenota vēlēšanu procesa imitācija, lai radītu klātienes vēlēšanu sajūtu.

Speciālistu ieskatā jauniešiem nepieciešams apzināties, ka dalība vēlēšanās ir ļoti nozīmīga pilsoņu tiesība un pienākums. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās piedalījās vien nedaudz vairāk kā 50% balsstiesīgo iedzīvotāju. Iedzīvotāju aptauju dati rāda, ka izplatītākais iemesls nebalsošanai ir neticība, ka šis solis ietekmēs vēlēšanu rezultātu un veicinās pārmaiņas pašvaldībās. Tādēļ īpaši nozīmīga ir jauniešu izglītošana jau skolas vecumā.

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu eksperti vieslekcijās, tiešsaistes nodarbībās vai uzņēmuma ekskursijas laikā sniegs priekšstatu, kā viņu jomas profesijās un situācijās tiek izmantotas skolā apgūstamās zināšanas.

Plašāka informācija mājaslapā https://www.dziveigatavs.lv/