Tiesībsargs tiekas ar labklājības ministru Uldi Auguli

Šodien, 16. aprīlī, tiesībsargs Juris Jansons tikās ar labklājības ministru Uldi Auguli, lai pārrunātu tiesībsarga atzinumā konstatētos cilvēktiesību pārkāpumus, kas saistīti ar piemēroto pensiju kapitāla indeksu un rastu iespējamos risinajumus.

Personas, kuras pensionējušās finanšu krīzes laikā, saņem ievērojami mazāku pensiju nekā personas ar tādu pašu darba stāžu, sociālajām iemaksām un vecumu, kas pensionējušās ekonomiskās izaugsmes gados. Atšķirību iemesls ir piemērotais kapitāla indekss, kas finanšu krīzes gados bija negatīvs.

Valsts ir atzinusi, ka katram cilvēkam ir tiesības saņemt tādu pensiju, kādu tas ir nopelnījis ar savām sociālajām iemaksām un darba stāžu. Atzinumā tiesībsargs konstatējis, ka realitātē pensija tiek aprēķināta mazāka nekā cilvēks to nopelnījis.

Pārbaudes lieta ierosināta pēc vairāku personu iesnieguma, kas pie tiesībsarga vērsušies par vienu problēmsituāciju – par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķināto vecuma pensijas mazo apmēru piemērotā apdrošināšanas iemaksu algas indeksa rezultātā.

Pielikumā pievienota Tiesībsarga biroja sagatavota prezentācija, kā arī tiesībsarga atzinums par apdrošināšanas iemaksu algas indeksu un atzinuma kopsavilkums.