Tiesībsargs tiekas ar starptautiskiem veselības aprūpes ekspertiem

Šī gada 3.jūlijā tiesībsargs tikās ar starptautisku ekspertu grupu, kas veic Latvijas veselības aprūpes sistēmas un pacientu drošības izvērtējumu.

Tikšanās ietvaros eksperti vēlējās nodskaidrot tiesībsarga viedokli par veselības aprūpes sistēmu kopumā, Veselības inspekcijas kā uzrauga lomu un ieguldījumu sistēmas attīstībā un pilnveidē. Tika jautāts tiesībsarga redzējums par inspekcijas caurskatāmību un darba godprātību.

Tiesībsargs informēja ekspertus, ka birojā regulāri saņem sūdzības par pārkāpumiem veselības aprūpē, kā arī norādīja uz kritiski zemu veselības aprūpes sistēmas finansējumu, zemo medicīnas darbinieku atalgojumu. Tiesībsargs norādīja, ka tieši Veselības inspekcijas darbā ir svarīgi spēcināt iestādes ekspertu kvalifikāciju un nodrošināt pārbaužu un lēmumu pieņemšanas objektivitāti, kā arī preventīvu darbu, informējot ne vien pacientus par viņu tiesībām, bet arī medicīnas darbiniekus par attieksmi pret pacientiem un saprotamu izskaidrošanu, piemēram, par plānotajām pārbaudēm vai manipulācijām.