Tiesībsargs tiekas ar VID ģenerāldirektori

Trešdien, 22. februārī, tiesībsargs Juris Jansons tiekas ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori Ilzi Cīruli, lai pārrunātu Tiesībsarga birojā saņemtās sūdzības par VID darbību un iespējamo sadarbību labas pārvaldības veicināšanai dienestā.

Reaģējot uz publiskajā telpā izskanējušajām ziņām par VID rīcību, kā arī ņemot vērā Tiesībsarga biroja rīcībā esošo informāciju, tiesībsargs nosūtīja vēstuli VID ģenerāldirektorei un finanšu ministrei par risināmajiem problēmjautājumiem. Tiesībsargs akcentēja, ka iestādei ir jādarbojas nevis represīvi, bet uz klientu orientēti, par ko jāspēj pārliecināt arī sabiedrību.

Tiesībsargs ir secinājis, ka Valsts ieņēmumu dienests aktīvi veic dažāda veida preventīvos pasākumus ēnu ekonomikas apkarošanai, mēģinot identificēt personas, kas veic saimniecisko darbību interneta vidē, kad tiek izīrēti dzīvokļi, bet saimnieciskā darbība netiek reģistrēta, tādējādi arī netiek maksāti nodokļi. Diemžēl ir novērojams, ka VID neveic visu gadījumu un juridiski nozīmīgas informācijas rūpīgu pārbaudi, uz pieņēmumu pamata traucē nodokļu maksātājus ar paziņojumiem par nepieciešamību reģistrēt saimniecisko darbību un sniegt paskaidrojumus. Analizējot situācijas, var secināt, ka vai nu VID ir nepietiekami izstrādāta un apzināta prevencijas metodika attiecībā uz pienākumu nomaksāt nodokļus, vai arī tā ir izstrādāta, bet VID amatpersonas to neizprot kopsakarā ar vispārējiem administratīvā procesa un valsts pārvaldes darbības principiem. Par nožēlu, minētais kopumā rada priekšstatu, ka VID rīcība robežojas ar patvaļu.

Tiesībsarga pārliecība ir, ka laba pārvaldība un uz klientu vērsta valsts pārvalde, līdz ar to arī priekšstats par iestādi, tās misiju un prioritātēm sākas ar katru nodokļu maksātājam adresētu vēstuli, it īpaši, ja runājam par VID komunikāciju ar nodokļu maksātājiem par dažādiem preventīviem pasākumiem.

Plašāka informācija: www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsargs-par-labu-parvaldibu-valsts-ienemumu-dienesta-darba