Tiesībsargs: “Veselīga sabiedrība nav iespējama bez veselīgiem indivīdiem!”

Pirmdien, 19. aprīlī, tiesībsargs Juris Jansons attālināti tikās ar Valsts prezidentu Egilu Levitu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus valstī un tiesībsarga darbā.

Prezidents un tiesībsargs bija vienisprātis par labas pārvaldības un politiskās kapacitātes stiprināšanas nepieciešamību. Tiesībsargs uzsvēra, ka turpmāk tam tiks pievērsta vēl lielāka uzmanība.

Tiesībsargs norādīja uz Covid-19 ietekmes problēmām izglītības jomā, kas jau vairāk kā gadu rada pastāvīgu satraukumu un nedrošību sabiedrībā. Viņaprāt, nenoteiktību un neskaidrības rada valdības komunikācijas stils, radot mainīgus īstermiņa noteikumus. Ģimenes nespēj plānot savu ikdienu, jo pastāv bažas, ka jau rītdien noteikumi būs pilnīgi pretēji. Prezidents norādīja, ka valdība sākotnēji nav bijusi gatava šādai situācijai, un, iespējams, ka atsevišķi lēmumi bijuši nekonsekventi. Tomēr pēdējā laikā valdība ir daudz mācījusies, un to apliecina pēdējo mēnešu notikumi.

Ņemot vērā, ka šis ir pašvaldību vēlēšanu gads, tiesībsargs īpaši uzsvēra programmas “Dzīvei gatavs” norisi, kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem izprast vēlēšanu nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Savukārt šonedēļ tiesībsarga birojs organizē tiesas procesa izspēli tiešsaistē, lai sekmētu sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām.

Valsts prezidents mudināja padomāt par digitālās komunikācijas un elektronisko pakalpojumu pieejamību visiem cilvēkiem bez izņēmuma, jo “tas ir tiesību jautājums, veids, kā valsts komunicē ar sabiedrību”. Viņš norādīja uz vizuālās komunikācijas un grafiskā dizaina nepilnībām laikā, kad tas nav pieļaujams, jo lielākā daļa norišu un pakalpojumu ir tiešsaistes režīmā. E. Levits aicināja rīkoties vairāk proaktīvi.

Runājot par veselības jomu, tiesībsargs sacīja, ka šobrīd gaida Satversmes tiesas spriedumu par konstatētajām nepilnībām veselības aprūpes finansēšanas jomā. Tiesībsargs ir pārliecināts, ka “veselīga sabiedrība nav iespējama bez veselīgiem indivīdiem”. Tika pārrunāts arī šobrīd  aktuālais vakcinēšanās jautājums. Pēc E. Levita domām prasība vakcinēties mediķiem un pedagogiem ir pamatota un saprotama, jo viņi “nedrīkst inficēt savus klientus”.

Sarunas noslēgumā Valsts prezidents vēlreiz sveica tiesībsargu ar ievēlēšanu uz trešo pilnvaru termiņu, kas norāda uz to, ka tiesībsargs ir veicinājis iestādes augsto prestižu un sabiedrības atzinību kopumā.