Tiešsaistes sanāksme ar Nīderlandes Repatriācijas un atgriešanas dienesta pārstāvjiem

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

Tiesībsarga biroja darbinieki projekta “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr.TSB/PMIF/2018/1) 3.pasākuma “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana izraidīšanas procesā” ietvaros 2020.gada 13.augustā organizēja tiešsaistes sanāksmi ar Nīderlandes Repatriācijas un atgriešanas dienesta pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu izraidīšanas procesa ietvaros Nīderlandē. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Tiesībsarga biroja, Valsts robežsardzes, kā arī Nīderlandes Repatriācijas un atgriešanas dienesta.

Nīderlandes Repatriācijas un atgriešanas dienesta eksperti iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar Nīderlandes normatīvo regulējumu cilvēku tirdzniecības un atgriešanas jomā, un diskusijas ietvaros tika apspriestas tādas tēmas kā cilvēku tirdzniecības risku identificēšana atgriešanas procesā, iestāžu savstarpējā sadarbība cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā, sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un nepilngadīgo personu tiesību aizsardzība atgriešanas procesā. Nīderlandes pārstāvji dalījās ar praktiskiem padomiem, kā savstarpēji tiek veicināta sadarbība iestāžu starpā, lai nodrošinātu cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu un viņu tiesību ievērošanu. Piemēram, dažādu iestāžu pārstāvji regulāri tiekas, lai analizētu individuālus gadījumus, izlemtu, vai konkrētajos gadījumos pastāv cilvēku tirdzniecības risks, un nepieciešamības gadījumā iesaistītu tiesībsargājošās iestādes.

Nīderlandes pārstāvji arī ar interesi uzklausīja informāciju par Tiesībsarga lomu izraidīšanas procesā, Valsts robežsardzes funkcijām un Latvijas tiesisko regulējumu attiecībā uz cilvēka tirdzniecības upuru atpazīšanu un izraidīšanu. Tādējādi abu valstu pārstāvji dalījās ar savu iestāžu labo praksi un pārrunāja veidus kā abu valstu pieredze varētu tikt izmantota iesaistīto iestāžu darbā. Iegūtā informācija būs noderīga gan šī projekta īstenošanā, gan arī citās biroja aktivitātēs cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā.