Tiesu procesa izspēle cilvēktiesībās

Jau otro gadu pēc kārtas Latvijas Republikas tiesībsargs rīko tiesas procesa izspēli cilvēktiesībās. Izspēles mērķis ir sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, kā arī veicināt topošo profesionāļu interesi par šo tiesību jomu, aicinot jauniešus cilvēktiesības izvēlēties par savu profesionālo specializāciju.

Izspēle notiek starp Latvijas Republikas augstākās izglītības mācību iestāžu komandām. Sacensības tiek rīkotas tiesas procesa izspēles veidā. Tajā tiek analizēts kāzuss par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem. Izspēlei ir rakstiskā daļa un mutiskā daļa.

Tiesībsargs aicina Latvijas tiesībzinātņu studentus izveidot un pieteikt tiesas procesa izspēlei savas komandas (divu vai trīs dalībnieku sastāvā). Dalībnieki var būt studējošie gan no augstskolām, gan no izglītības iestādēm, kas īsteno 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas.

Komandas pieteikuma anketa jāiesniedz līdz 2017. gada 17. martam, savukārt kāzusa analīzi – līdz 9.aprīlim, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi izspele@tiesibsargs.lv.

Izspēles mutiskā daļā notiks 2017. gada 29. aprīlī un tajā piedalīsies komandas, kas izspēles rakstiskajā daļā būs ieguvušas lielāko punktu skaitu. Izspēles priekšsacīkstes un pusfināls notiks Tiesībsarga biroja telpās (Rīgā, Baznīcas ielā 25), savukārt fināls – Latvijas Republikas Satversmes tiesā (Rīgā, Jura Alunāna ielā 1).

Papildu materiāli atrodami šeit.