Tikšanās ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārstāvjiem

Šodien, 8. augustā, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Santa Tivaņenkova un Prevencijas daļas juridiskā padomniece Zanda Rūsiņa tikās ar Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Bēgļu aģentūras pārstāvniecības Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs pārstāvjiem – asociēto juristu Kari Kasperu (Kari Käsper) un pārstāvi Latvijā Annu Auderi.

Sarunā tika pārrunātas aktualitātes migrācijas jomā, tai skaitā, apspriestas monitoringa vizītes uz Eiropas ārējām robežām. Īpaša uzmanība tika pievērsta situācijai uz Latvijas-Krievijas robežas un caur to ieceļojošo Ukrainas bēgļu plūsmai. Tāpat tika apspriesta situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā arī apstākļi aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centrā “Daugavpils”.

Sanāksmju telpa Tiesībsarga birojā. Gar galda kreiso malu sēž Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārstāvji Kari Kaspers (tuvāk) un Anna Audere (tālāk). Gar galda labo malu sēž Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskā padomniece Santa Tivaņenkova (tālāk), Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Ruta Siliņa (pa vidu) un Prevencijas daļas juridiskā padomniece Zanda Rūsiņa (tuvāk).
Tikšanās ar ANO Augstā komisāra bēgļu jautājumos pārstāvjiem