Tikšanās ar ASV vēstniecības pārstāvjiem

Šodien, 17. augustā, tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskie padomnieki Matīss Malojlo un Santa Tivaņenkova un Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Ruta Siliņa tikās ar Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstniecības Latvijā pārstāvēm Sofiju Ešliju (Sophia Ashley) un Kristīni Antužāni.

Sarunā tika apspriesta Ukrainas bēgļu krīze, tostarp, Ukrainas bēgļu integrācija Latvijā. Tāpat tika apspriesta pašreizējā situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, kā arī nevalstiskās organizācijas “Amnesty International” izteiktā kritika par Latvijas robežsardzes sliktu izturēšanos pret migrantiem uz robežas. Tiekoties dalībnieki pārrunāja arī cilvēktirdzniecības problemātiku.

Telpa Tiesībsarga birojā. Konferenču galda vienā pusē - Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas (PPTN) juridiskais padomnieks Matīss Malojlo (vistālāk), tiesībsarga vietniece Ineta Piļāne un PPTN juridiskā padomniece Santa Tivaņenkova (vistuvāk). Galda otrā pusē - Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēstniecības Latvijā pārstāves Kristīne Antužāne (vistālāk) un Sofija Ešlija (vistuvāk).