Tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem par tiesiskuma situāciju Latvijā

Piektdien, 3. februārī, Tiesībsarga biroja Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas juridiskās padomnieces Kristīne Pakārkle un Santa Tivaņenkova tikās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes par tiesiskuma situāciju Latvijā. Tiesībsarga biroja pārstāvju sniegto informāciju izmantos ikgadējā Eiropas Komisijas Tiesiskuma ziņojuma izstrādē.

Īpaša uzmanība tika pievērsta pilsoniskās sabiedrības atbalsta mehānismiem, piemēram, jaunajam Pašvaldību likumam, kas paredz lielāku sabiedrības iesaisti pašvaldību darbā, kā arī Tiesību aktu projektu publiskajam portālam (TAP portālam), kurā ikviens iedzīvotājs var iesniegt komentārus par kādu likumprojektu.

Tiesībsarga sniegtās atbildes uz Eiropas Komisijai interesējošiem jautājumiem (angļu valodā).