Tikšanās ar Frontex Pamattiesību biroja pārstāvjiem

Šodien, 5. jūlijā, tiesībsarga vietniece, Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas vadītāja Ineta Piļāne un nodaļas vecākā juriste Baiba Kiršteina tikās ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex) Pamattiesību biroja pārstāvjiem  – biroja vadītāja vietnieku Grigoris Tsoukas un pamattiesību novērotājiem Marta Szczepanik un Konstantinos Kazanas. 

Sarunā tika apspriestas šī brīža aktualitātes migrācijas jautājumos gan Latvijas, gan ģeopolitiskajā kontekstā. Tāpat tika pārrunāta starpinstitucionālā sadarbība, labās prakses piemēri, kā arī veidi, kā to stiprināt. Īpaša uzmanība tika pievērsta Tiesībsarga biroja funkcijām sūdzību un iesniegumu izvērtēšanā, kā arī prevencijas vizīšu veikšanā uz vietām, kur tiek ierobežota migrantu brīvība.