Uz pirmo sēdi sanāks tiesībsarga konsultatīvā padome veselības aprūpes jomā

Otrdien, 22.oktobrī, uz pirmo sēdi sanāk tiesībsarga konsultatīvā padome veselības aprūpes jomā. Padome uz sēdi pulcēsies plkst. 15.00-16.00 Tiesībsarga birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 25.

Tiesībsargs ir izveidojis konsultatīvo padomi ar mērķi izvērtēt faktisko situāciju veselības aprūpes jomā Latvijā – valsts garantētās medicīniskās palīdzības minimuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 111.pantā, Starptautiskā pakta par sociālajām, ekonomiskajām un kultūras tiesībām 12.pantā, kas noteic, ka šī pakta dalībvalstis atzīst katra cilvēka tiesības sasniegt visaugstāko fiziskās un psihiskās veselības līmeni, Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā un starptautiskajos tiesību aktos noteiktajam.