Uzņēmēju atbalsta (grantu) noteikumi neatbilst vienlīdzības un taisnīguma principam! Tie steidzīgi ir jālabo!

Reaģējot uz uzņēmēju sūdzībām, tiesībsargs ir konstatējis, ka Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumu Nr.676 “Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai” (turpmāk arī – Uzņēmēju atbalsta noteikumi) normas neatbilst vienlīdzības un taisnīguma principam.

Uzņēmēju atbalsta noteikumu 16.4. punkts nosaka, ka – “Atbalstu nepiešķir, ja uzņēmums iepriekšējo sešu mēnešu laikā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas Valsts ieņēmumu dienesta administrētos nodokļus vidēji mēnesī aprēķinājis mazāk nekā 200 euro apmērā.”

Ar šo noteikumu Ministru kabinets visus godprātīgos nodokļu maksātājus ir iedalījis divās grupās:

 

1) tie, kas budžetā nomaksājuši nodokļus valdības noteiktā apmērā (vismaz 200 euro) ;

 

2) tie, kas nav nomaksājuši budžetā valdības noteiktu nodokļu apmēru (mazāk kā 200 euro apmērā), tādējādi pieļaujot atšķirīgu attieksmi pret vienādos un salīdzināmo apstākļos esošam personām.

 

Tiesībsargs konstatēja – Ministru kabinets nav pamatojis šādas atšķirīgas attieksmes objektīvu un saprātīgu skaidrojumu, kā to prasa Satversmes 91.pants. Atbalsta (granta) piešķiršanas kritērijs ir apgrozījuma kritums, nevis nodokļos nomaksātais naudas ampērs. Tiesībsargs:  “Nav objektīva pamata šķirot godprātīgus nodokļu maksātājus atkarībā no nomaksātā nodokļa apmērā, ja atbalsta kritērijs ir apgrozījuma kritums.”

Turklāt tiesībsargs secinājis, ka Uzņēmēju atbalsta noteikumu 16.4. punkts paredz vērtēt uzņēmuma peļņu un iemaksātos nodokļus budžetā par periodu no 2020.gada 6. maija līdz 6. novembrim, t.i., pirmā ārkārtējā situācija periodu, kurā uzņēmējiem objektīvi varēja būt apgrozījuma un budžetā iemaksājamo nodokļu apmēra kritums, kas attiecīgi ietekmē vidējo nodokļa nomaksu 6 mēnešu periodā. Tas neatbilst taisnīguma principam.

Tāpat Uzņēmēju atbalsta noteikumi nav elastīgi, proti, visā otrās ārkārtējās situācijas laikā uzņēmējiem, kuriem reiz ir atteikts atbalsts uz šīs normas pamata vispār vairs nav iespēju atkārtoti pieteikties atbalstam.

Tiesībsargs ir lūdzis pēc iespējās īsākā termiņā grozīt Uzņēmēju atbalsta noteikumus, izslēdzot no tiem 16.4. punktu kā neatbilstoši Satversmes 91. pantam.

Tiesībsarga vēstule Ministru prezidentam pieejama šeit.