Vācijas Federatīvās Republikas tiesiskais regulējums un praktiskie aspekti iespējamo cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas jomā piespiedu izraidīšanas procedūrās

Eiropas Savienības karogs

Eiropas Savienība

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds

Projektu  “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) līdzfinansē Eiropas Savienība

 

 

Projektā “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1) viena no aktivitātēm ir izzināt citu valstu normatīvo regulējumu piespiedu izraidīšanas procesā. Projekta eksperti ir izpētījuši un apkopojuši Vācijas Federatīvās Republikas tiesiskais regulējums un praktiskie aspekti iespējamo cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas jomā piespiedu izraidīšanas procedūrās.

Aicinām interesentus iepazīties ar pētījuma rezultātiem un secinājumiem.