Vai Covid-19 ietekmes dēļ, slimnīcas drīkst aizliegt dzemdībās piedalīties tēvam?

Tiesībsargs 13. novembrī saņēma e-pastu, kurā tiek lūgts sniegt viedokli par to, vai slimnīcas, aizliedzot ģimenes dzemdības (tēvam piedalīties dzemdībās) vai nosakot, ka ierodoties dzemdību nodaļā tēvam ir jābūt covid-19 testa rezultātiem ne vecākam par 48h, nepārkāpj tēva kā topošā vecāka cilvēktiesības un ģimenes tiesības, tai skaitā sievietes tiesības kopumā.

Tiesībsargs norāda, ka šobrīd rīcībā nav informācijas par to, ka kādā Latvijas slimnīcā būtu aizliegtas ģimenes dzemdības. Taču, ja šāds aizliegums izrietētu no epidemioloģiskās situācijas valstī vai konkrētajā slimnīcā un piesardzības pasākumiem, lai pasargātu no iespējamas inficēšanās gan pacientes, gan personālu, gan citus, tad šāds solis būtu leģitīms un attaisnojams. Jebkurā gadījumā – katrā slimnīcā drošības pasākumi var atšķirties, kaut izriet no vienotām epidemioloģiskām prasībām.

Rīgas dzemdību nama Uzņemšanas nodaļā hospitalizētām pavadošajām personām, kuras nevar uzrādīt negatīvu COVID-19 testu, ir rasta iespēja SARS/COv 2 testa materiālu noņemt turpat Uzņemšanas nodaļā. Parasti nosūtījums uz testu jāvaicā savam ģimenes ārstam vai grūtniecību uzraugošajam speciālistam. Ja persona ir pārslimojusi Covid-19, tad jāuzrāda speciālista atzinums, ka cilvēks ir vesels un vairs nav infekciozs. Ja ir sākušās dzemdības, bet testa rezultāti pavadošajai personai vēl nav saņemti, tad pēc Covid-19 negatīva rezultāta sagaidīšanas, persona drīkst pievienoties dzemdētājai vēlāk – dzemdību procesā vai pēcdzemdību istabā.

Ņemot vērā minēto, lēmums ierobežot ģimenes dzemdības, nosakot epidemioloģiskas prasības, pieņemts saistībā ar COVID-19 infekcijas straujo un nekontrolēto izplatību, kā arī ar skrīninga testēšanā atklātajiem inficēšanās gadījumiem tieši pacientēm tuvo personu vidū. Turklāt minētās prasības neierobežo sievietes tiesības dzemdēt bērnu – bērnu var dzemdēt ar mediķu palīdzību bez pavadošās personas klātbūtnes. Tiesības pavadošām personām piedalīties ģimenes dzemdībās nav absolūtas tiesības, to neierobežotība var potenciāli kaitēt citu personu drošībai un veselībai. Norādāms, ka ierobežojumi tuvām personām piedalīties dzemdībās ir pastāvējuši arī pirms Covid-19 pandēmijas, proti, bija nepieciešams uzrādīt aktuālu rentgenu, kas pierāda, ka personai nav tuberkulozes.

Noslēgumā tiesībsargs norāda, ka Covid-19 pandēmijas laikā mēs visa sabiedrība kopumā esam atbildīgi par saviem lēmumiem, brīvības izmantošanu un likumu ievērošanu. Sabiedrības solidaritāte, esot atbildīgiem par saviem lēmumiem, respektējot epidemioloģiskos ierobežojumus un varbūt atsakoties no darbībām, kas būtu ierastas, emocionāli patīkamas, un pašsaprotamas normālos apstākļos, var ierobežot Covid-19 pandēmijas izplatīšanos un lielāka sloga radīšanu medicīnas sistēmai. Līdz ar to ikviens iedzīvotājs aicināts ievērot visus valsts institūciju un amatpersonu ieteikumus ārkārtējās situācijas pārvarēšanai, un iespēju robežās rūpēties par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, atbildīgi līdzdarboties un sekmēt ārkārtējās situācijas pārvarēšanu.