Vēl tikai šonedēļ tiesībsargs aicina aizpildīt aptauju par skolas agrajiem rītiem

Tiesībsarga jūnija aptauja par bērna ceļu uz skolu ej.uz/agrieriti

Tiesībsarga aptaujā par mācību sākuma laiku skolās, bērna nokļūšanu līdz skolai un skolēna miega režīmu mācību laikā saņemtas jau teju 2900 atbildes. Ikviens vēl šonedēļ var pagūt paust savu viedokli un pieredzi, aizpildot ej.uz/agrieriti . Īpaši gaidīsim atbildes no vecākiem, kuru atvases mācās novadu skolās.

Ieskats aptaujas rezultātos

Gandrīz 30% jeb 846 atbildes ir sniegtas par Rīgas skolām, 212 par Jelgavas skolām, 134 par Ogres novada skolām, 129 par Siguldas novada un tikpat par Valmieras novada skolām, taču kopumā respondentu atbildes bijušas par teju visiem Latvijas novadiem un dažādām tajos esošajām skolām. Lai arī 37% respondentu apgalvo, ka izvēlējušies dzīvesvietai tuvāko skolu, un 33% izvēlējušies skolu pēc īpašiem vecāku vai bērnu izvēlētiem kritērijiem, 17% norāda, ka skola izvēlēta, jo ir ērta nokļūšanai – bērns nokļūst pats vai vecāki var aizvest pa ceļam uz darbu. Interesanti, ka aptuveni 3% respondentu norāda, ka bērns mācās pašvaldības piedāvātā skolā, kaut arī tā nav bērna dzīvesvietai tuvākā. Ir arī tādas atbildes, kur skola ir vienīgā pilsētā vai tuvējā apkaimē.

Aptuveni 20% bērnu mostas laikā no plkst. 6.00 līdz plkst. 6.29, 34% mostas laikā no plkst. 6.30 līdz plkst. 6.59 un tik pat arī laikā no plkst.7.00 līdz 7.29, taču ir tādi bērni, kuri dienu sāk jau ap plkst.5.30. Tajā pašā laikā 46% respondentu norāda, ka mācības sākas laikā no plkst. 8.00 līdz plkst.8.29, un 46% norāda, ka bērni sāk mācības laikā no plkst.8.30 līdz 8.59. Vienlaikus, 11% atbilžu rāda, ka agrākā mācību stunda sākas laikā no plkst.7.30 līdz plkst.7.59.

Runājot par skolēnu autobusu kursēšanas laikiem, lielais vairums norāda, ka skolas sākums ir saskaņots ar autobusu grafiku, tomēr 66 respondenti norāda, ka bērns skolā ir pārāk agri. Vispārīgi vērtējot bērnu miega stundu daudzumu, aptuveni 70% respondentu norāda, ka tās ir apmierinošas vai drīzāk apmierinošas, taču teju 27% norāda, ka bērns guļ pārāk maz. Vienlaikus – 76% respondentu ir apmierināti ar mācību stundu sākuma laiku, bet 21% ir drīzāk neapmierināti vai neapmierināti.

Vēl līdz 30.junijam tiesībsargs gaidīs vecāku viedokli un pieredzi par skolas agrajiem rītiem vietnē ej.uz/agrieriti.

Par aptauju

Lai gan mācību gads lielai daļai skolēnu tikko noslēdzies, vietā ir teiciens – “ragavas jākaļ vasarā”. Tiesībsargs aicina skolēnu vecākus līdz 30. jūnijam piedalīties aptaujā ej.uz/agrieriti par mācību sākuma laiku skolās, bērna nokļūšanu līdz skolai un skolēna miega režīmu mācību laikā.

Aptaujā vēlamies noskaidrot arī to, kā skolēni no rītiem nokļūst skolā – dodas uz skolu kājām, vecāki aizved ar auto vai brauc ar sabiedrisko transportu vai skolas autobusu. Šī aptauja nav par pirmsskolas izglītību – bērnudārzu.

Svarīgi! Ja Jums ir vairāki bērni, kuri apmeklē dažādas skolas vai mācās dažādās klasēs, lūdzam aptauju aizpildīt par katru bērnu atsevišķi.

Aptaujas aizpildīšana aizņems līdz 10 minūtēm Jūsu laika. Apliecinām, ka aptaujā iegūtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas Tiesībsarga biroja vajadzībām.

Šobrīd tiesībsargs  veic izpēti par izglītības iestāžu mācību darba laika organizēšanu. Iedzīvotāju pieredze un viedoklis būs ļoti vērtīgi un noderīgi. Tiesībsargs jau šobrīd ir aicinājis pašvaldības bērnu interesēs pilnveidot skolēnu pārvadājumu pakalpojumus, uzsverot, ka īpaši nepieļaujama ir dzīvošana internātos kā alternatīvs risinājums.

Jau 2017. gadā tiesībsargs veica izpēti par to, kā agrs mācību sākums ietekmē bērnu un jauniešu veselību, un aicināja Veselības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju vērtēt iespējas noteikt pamatskolu un vidusskolu audzēkņiem vienotu mācību stundu sākuma pieļaujamo agrāko laiku.