Tiesībsargs aicina pievērst papildu uzmanību samērīgumam starp mācību darbu un atpūtu

Ņemot vērā, ka jaunnedēļ Latvijas skolēni atgriezīsies skolas dzīvē vai uzsāks savas mācību gaitas, tiesībsargs atkārtoti uzsver – bērna attīstībai miegs ir vitāli svarīgs, tādēļ skolu darba organizatoriem būtu jāpievērš papildu uzmanība mācību grafiku plānojumam, tostarp papildu nodarbībām un konsultācijām.

Tiesībsargs jau atkārtoti vērsās pie Veselības ministrijas (VM), lūdzot komentēt esošo problēmu, sagaidot profesionālu vērtējumu. Pēc atkārtota lūguma VM ir apstiprinājusi, ka bērna veselība un produktivitāte ir lielā mērā saistīta ar miega daudzumu un kvalitāti. Ministrijas eksperti savā atbildes vēstulē tiesībsargam ir norādījuši, – “lai pilnvērtīgi attīstītos, svarīgi ir ievērot miega higiēnu un miega traucējumu gadījumā vērsties pie ārsta. Tādēļ īpaši svarīga ir informēšana par nepieciešamo miega daudzumu un izglītošana par miega higiēnas nozīmi”. Tiesībsargs: “Arī vecākiem ir jābūt līdzatbildīgiem, jāiesaistās, jārunā ar savām atvasēm par miega nozīmi, jāstāsta skolu vadībai par problēmām, kuras saistītas ar bērnu veselību un mācību procesu. Kopīgi jārunā un jāmeklē risinājumi. Protams, tikai ministriju spēkos ir noteikt vienotu mācību darba sākumu. Tomēr daudz labāk un veiksmīgāk pie vēlamā rezultāta iespējams nonākt tad, ja visas puses pauž konstruktīvus argumentus un veidojas dialogs.”

Tiesībsargs lūdza VM sagatavot uz pētījumiem balstītu izvērtējumu par bērna katram vecuma posmam atbilstošu bioritmu un šo informāciju nodot Izglītības un zinātnes ministrijai. Pamatojoties uz sniegtajām rekomendācijām, Izglītības un zinātnes ministrijai lūdzis vērtēt iespējas noteikt pamatskolu un vidusskolu audzēkņiem vienotu mācību stundu sākuma pieļaujamo agrāko laiku. VM apstiprināja, ka sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju 2018.-2019. gadā plāno veikt pētījumu un sagatavot ieteikumus pašvaldībām skolu vides un skolu darba organizācijai, iekļaujot tādus jautājumus kā gaisa kvalitāte, mēbeļu izvēle, kā arī izskatīs iespēju ieteikumos iekļaut citus aspektus, tai skaitā par skolas laika sākumu.

Īsumā par situāciju

Tiesībsargs, iepazīstoties ar kādas ģimenes sūdzību par pārāk agrajiem rītiem skolās, veica izvērtējumu, iepazinās ar ārvalstu pētījumiem un speciālistu padomiem. Tiesībsargs jau iepriekš vērsis sabiedrības un atbildīgo iestāžu uzmanību, sniedzis komentārus medijiem par nesamērīgi agrajiem rītiem, kuri atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz bērnu un jauniešu veselību.