Viļņas reģiona Administratīvās tiesas tiesnešu vizīte Tiesībsarga birojā

Otrdien, 6. decembrī, Tiesībsarga biroju apmeklēja Viļņas reģiona Administratīvās tiesas tiesneses, lai uzzinātu vairāk par Tiesībsarga biroja darbu un sadarbību ar tiesu sistēmu Latvijā.

Tiesībsarga biroja pārstāvji Lietuvas tiesnesēm stāstīja par tiesībsarga mandātiem un funkcijām, par tiesībsarga lomu tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā, tostarp tiesībsarga kompetenci šo tiesību aizsardzībā. Tāpat biroja darbinieki informēja par aktuālajām sūdzībām tiesību uz taisnīgu tiesu nodrošināšanā, kā arī tiesībsarga īstenotajiem mehānismiem, lai novērstu konstatētos pārkāpumus, tostarp komunikācijā ar tiesu.

Tiesībsarga birojā viesojas piecas Viļņas reģiona Administratīvās tiesas tiesneses
Viļņas reģiona Administratīvās tiesas tiesneses viesojas Tiesībsarga birojā