26.08.2017.

Pētījums

2017.gada darba devēju aptaujas rezultāti – cilvēku ar invaliditāti nodarbinātība

Tiesībsarga 2017. gadā veiktās darba devēju aptaujas par darbiniekiem ar invaliditāti rezultāti - darba devēju viedoklis par cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību