24.10.2001.

Latvijas tiesību akts

Administratīvā procesa likums

Saite uz ārējo resursu

http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567