2021.gads

Ziņojums

2021. gada alternatīvais ziņojums par Latvijas Republikas valdības 7. Nacionālo ziņojumu par Eiropas Sociālās hartas īstenošanu