31.12.2021.

Ziņojums

2021. gada alternatīvais ziņojums par Latvijas Republikas valdības 7. Nacionālo ziņojumu par Eiropas Sociālās hartas īstenošanu