17.04.2001.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 1 (2001) “Izglītības mērķi”

Bērnu tiesību konvencijas 29. panta 1. punkts.