09.02.2007.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 10 (2007) “Bērnu tiesības nepilngadīgo tiesvedības sistēmā”