Bērna tiesības uz taisnīgu tiesu

Bērns nevar ierosināt tiesas procesu, nedz arī patstāvīgi piedalīties tajā pirms pilngadības sasniegšanas. Bērnu pārstāv viņa likumīgais pārstāvis, parasti viens no viņa vecākiem vai ieceltais aizbildnis. Tomēr izņēmuma gadījumos likums pieļauj to, ka bērns pats iesniedz pieteikumu tiesai un procesā piedalās patstāvīgi, tas ir, neatkarīgi no viņa likumīgajiem pārstāvjiem.  

Piemērs: Vēlos noskaidrot, kādi ir izņēmuma gadījumi, kuros bērns var pats iesniegt pieteikumu tiesai. 

Tiesību akti

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus