17.04.2013.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 17 (2013) par bērna tiesībām uz atpūtu un brīvo laiku, tiesībām piedalīties spēlēs un izklaides pasākumos, kultūras dzīvē un nodarboties ar mākslu

Bērnu tiesību konvencijas 31. pants.