20.07.2016.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 19 (2016) par valsts budžeta izstrādi bērnu tiesību īstenošanai

Bērnu tiesību konvencijas 4. pants.