ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 20 (2016) par bērnu tiesību īstenošanu pusaudžu vecumā