ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 4 (2003) “Pusaudžu veselība un attīstība Bērnu tiesību konvencijas kontekstā”