01.09.2005.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 6 (2005) “Rīcība attiecībā uz nepavadītiem un nošķirtiem bērniem ārpus viņu izcelsmes valsts”