CRC/C/GC/7/1. red.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 7 (2005) “Bērnu tiesību īstenošana agrīnā bērnībā”