20.09.2006.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 7 (2005) “Bērnu tiesību īstenošana agrīnā bērnībā”