03.12.1986.

ANO dokuments

ANO Deklarācija par bērnu aizsardzības un labklājības sociālajiem un tiesiskajiem principiem, it īpaši attiecībā uz bērnu nodošanu audzināšanā vai nacionālo vai starptautisko adopciju (pieņemta 1986. gada 3. decembrī)