14.12.1974.

ANO dokuments

ANO Deklarācija par sieviešu un bērnu aizsardzību ārkārtējā stāvokļa un bruņota konflikta gadījumā (pieņemta1974. gada 14. decembrī)