20.12.1952.

ANO dokuments

ANO Konvencija par sieviešu politiskajām tiesībām (pieņemta 1952. gada 20. decembrī)