Dzimumu līdztiesība

Dzimumu līdztiesība ietver tādus aspektus kā sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un darba samaksa, sieviešu lielāka iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, darba un ģimenes dzīves saskaņošana u.c. 

Piemērs: Vēlējos pieteikties kursos, lai kļūtu par bērnu aprūpētāju. Esmu vīrietis. Koledža noraidīja manu pieteikumu, jo pēc iestādes vadības ieskatiem vīrieši nav piemēroti darbam ar maziem bērniem. 

Informatīvie materiāli

Skatīt visus