Dzimumu līdztiesība

Dzimumu līdztiesība ietver tādus aspektus kā sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas un darba samaksa, sieviešu lielāka iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, darba un ģimenes dzīves saskaņošana u.c. 

Piemērs: Vēlējos pieteikties kursos, lai kļūtu par bērnu aprūpētāju. Esmu vīrietis. Koledža noraidīja manu pieteikumu, jo pēc iestādes vadības ieskatiem vīrieši nav piemēroti darbam ar maziem bērniem. 

Tiesību akti

Skatīt visus

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus