02.12.1949.

ANO dokuments

ANO Konvencija par tirdzniecības ar cilvēkiem un par citu personu prostitūcijas ekspluatācijas izskaušanu (apstiprināta 1949. gada 2. decembrī)