ANO dokuments

ANO noteikumi nepilngadīgo, kuriem atņemta viņu brīvība, aizsardzībai (pieņemti 1990. gada 14. decembrī)