30.11.1973.

ANO dokuments

ANO Starptautiskā konvencija par aparteīda noziegumu izkaušanu un sodu par to (pieņemta 1973. gada 30. novembrī)