10.12.1985.

ANO dokuments

ANO Starptautiskā konvencija pret aparteīdu sportā (pieņemta 1985. gada 10. decembrī)